(ระบุความยาว) สายไฟฝอย VSF 60227 IEC02 THWF ลวดทองแดง ฉนวนพีวีซี 70 Sq.mm สีดำ
 

IEC02-70-BLACK

(ระบุความยาว) สายไฟฝอย VSF 60227 IEC02 THWF ลวดทองแดง ฉนวนพีวีซี 70 Sq.mm สีดำ

 

 

Item specifics    

 
model   :   IEC 02 VSF THWF
Size   :   70 Sq.mm.
Certificate   :   60227
Voltage   :   450/750V
Core   :   Single Core
Insulated   :   PVC
TIS   :   11-2553 Part 3, Table 3
color   :   Black

IEC02-70-BLACK :
    (ระบุความยาว) สายไฟฝอย VSF 60227 IEC02 THWF ลวดทองแดง ฉนวนพีวีซี 70 Sq.mm สีดำ
    Flexible Conductor Cable IEC02 VSF THWF 60227 450/750V 70 Sq.mm. Black

สายฟเส้นอ่อน 60227 IEC02 VSF THWF สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70 องศาสายกลมแกนเดียว ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอย หุ้มฉนวนพีวีซีชั้นเดียวเหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

IEC02-70-BLACK
Flexible Conductor Cable IEC02 VSF THWF 60227 450/750V 70 Sq.mm. Black


IEC02-70-BLACK
Flexible Conductor Cable IEC02 VSF THWF 60227 450/750V 70 Sq.mm. Black


      Wire 60227 IEC 02 VSF THWF Cable. 450/750 V. 70C FLEXIBLE CONDUCTOR. PVC INSULATED, SINGLE CORE.TIS 11-2553 PART 3, TABLE 2.


IEC02-70-BLACK
(ระบุความยาว) สายไฟฝอย VSF 60227 IEC02 THWF ลวดทองแดง ฉนวนพีวีซี 70 Sq.mm สีดำIEC02-70-BLACK
Flexible Conductor Cable IEC02 VSF THWF 60227 450/750V 70 Sq.mm. Black


IEC02-70-BLACK
(ระบุความยาว) สายไฟฝอย VSF 60227 IEC02 THWF ลวดทองแดง ฉนวนพีวีซี 70 Sq.mm สีดำ