20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้
 

LINK-CB0318AP-1x20m

20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232 SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้

 

 

Item specifics    

 
Model   :   CB0318AP
Brand   :   Link
Deccription   :   2x18 Awg 1 pair
Use   :   Outdoor
Color   :   Black
Long   :   20m.

LINK-CB0318AP-1x20m :
    20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232 SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้
    18AWG LINK BAS Building Automation System Twisted 1 Pair Shield Cable. RS-485 RS-232 20m.

สายสัญญาณ 1pair RS-485, RS-232, SCADA, DCS and TCP/IP. OutDoor สายสัญญาณควบคุมระยะไกล อุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม วงจรควบคุม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติในอาคาร มีชิลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน

LINK-CB0318AP-1x20m
18AWG LINK BAS Building Automation System Twisted 1 Pair Shield Cable. RS-485 RS-232 20m.


LINK-CB0318AP-1x20m
18AWG LINK BAS Building Automation System Twisted 1 Pair Shield Cable. RS-485 RS-232 20m.


      LINK BAS Building Automation System Twisted Pair Shield Cable. Access Control RS-485, RS-232, SCADA, DCS and TCP/IP. Remote control of automatic electrical equipment conditioning.


  Datasheet RS485 cable
    www.Cable-Thailand.com/pdf/LINK-BAS-CABLE_CB-Datasheet.pdf

20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้ 20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้

LINK-CB0318AP-1x20m
20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232 SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้LINK-CB0318AP-1x20m
18AWG LINK BAS Building Automation System Twisted 1 Pair Shield Cable. RS-485 RS-232 20m.


20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้ 20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้
20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้

LINK-CB0318AP-1x20m
20 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232 SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้