30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้
 

LINK-CB0318AP-1x30m

30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232 SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้

 

 

Item specifics    

 
Model   :   CB0318AP
Brand   :   Link
Deccription   :   2x18 Awg 1 pair
Use   :   Outdoor
Color   :   Black
Long   :   30m.

LINK-CB0318AP-1x30m :
    30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232 SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้
    18AWG LINK BAS Building Automation System Twisted 1 Pair Shield Cable. RS-485 RS-232 30m.

สายสัญญาณ 1pair RS-485, RS-232, SCADA, DCS and TCP/IP. OutDoor สายสัญญาณควบคุมระยะไกล อุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม วงจรควบคุม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติในอาคาร มีชิลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน

LINK-CB0318AP-1x30m
18AWG LINK BAS Building Automation System Twisted 1 Pair Shield Cable. RS-485 RS-232 30m.


LINK-CB0318AP-1x30m
18AWG LINK BAS Building Automation System Twisted 1 Pair Shield Cable. RS-485 RS-232 30m.


      LINK BAS Building Automation System Twisted Pair Shield Cable. Access Control RS-485, RS-232, SCADA, DCS and TCP/IP. Remote control of automatic electrical equipment conditioning.


  Datasheet RS485 cable
    www.Cable-Thailand.com/pdf/LINK-BAS-CABLE_CB-Datasheet.pdf

30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้ 30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้

LINK-CB0318AP-1x30m
30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232 SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้LINK-CB0318AP-1x30m
18AWG LINK BAS Building Automation System Twisted 1 Pair Shield Cable. RS-485 RS-232 30m.


30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้ 30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้
30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232  SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้

LINK-CB0318AP-1x30m
30 เมตร สายสัญญาณ RS485 RS232 SCADA ขนาด 18AWG 1คู่ ใช้ภายนอกได้