40 เมตร สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่
 

VKF-IEC52-2x05-40m

40 เมตร สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่

 

 

Item specifics    

 
Model   :   FL1P-16NJ-1
Rated voltage   :   AC 220V
Color Lamp   :   GREEN
Diameter   :   16 mm.
rated power   :   0.2W
resistant   :   -40℃ - 80℃
model   :   IEC 52 VKF
Size   :   2x0.5 Sq.mm.
Voltage   :   300/300V
Certificate   :   60227
Core   :   Twin Core
Insulated   :   PVC
TIS   :   11-2553 Part 3, Table 7
ความยาว   :   40 เมตร

VKF-IEC52-2x05-40m :
    40 เมตร สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่
    Cable 60227 IEC 52 VKF Copper Conductor PVC Insulated 2x0.5 Sq.mm TWIN 40m.

สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ ใช้งานภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อ LED ไฟเส้น

VKF-IEC52-2x05-40m
Cable 60227 IEC 52 VKF Copper Conductor PVC Insulated 2x0.5 Sq.mm TWIN 40m.


VKF-IEC52-2x05-40m
Cable 60227 IEC 52 VKF Copper Conductor PVC Insulated 2x0.5 Sq.mm TWIN 40m.


      Cable 60227 IEC 52 VKF Copper Conductor PVC Insulated300/300 V. 70C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE


  Datasheet VKF IEC52
    www.Cable-Thailand.com/pdf/Super-VKF-IEC52-60227-datasheet.pdf

  Datasheet
    www.Cable-Thailand.com/pdf/FILN-FL1P-16NJ-Datasheet.pdf

  EN Certificate
    www.Cable-Thailand.com/pdf/FILN-EN60947-certificate.pdf

  VDE Certificate
    www.Cable-Thailand.com/pdf/FILN-VDE-certificate.pdf

  CE Certificate
    www.Cable-Thailand.com/pdf/FILN-CE-certificate.pdf

  SGS Certificate
    www.Cable-Thailand.com/pdf/FILN-SGS-certificate.pdf

  Light Design Certificate
    www.Cable-Thailand.com/pdf/FILN-Light-Design-certificate.pdf

40 เมตร สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่ 40 เมตร สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่

VKF-IEC52-2x05-40m
40 เมตร สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่VKF-IEC52-2x05-40m
Cable 60227 IEC 52 VKF Copper Conductor PVC Insulated 2x0.5 Sq.mm TWIN 40m.


40 เมตร สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่

VKF-IEC52-2x05-40m
40 เมตร สายไฟ VKF 60227 IEC52 ทองแดงฉนวนพีวีซี ขนาด 2x0.5 Sq.mm. เส้นคู่